Γυναικολογία

 • Προληπτικός Γυναικολογικός Έλεγχος/ Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα/ Τεστ ΠΑΠ Κολποσκόπηση/Εξέταση Συμβουλευτική για Γονιμότητα – Εξειδικευμένες διαγνωστικές διαδικασίες
 • Κολποσκόπηση – Βιοψία τραχήλου
 • Laser – Loop τραχήλου
 • Μαρσιποποίηση βαρθολίνειου αποστήματος
 • Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση
 • Διαγνωστική και Επεμβατική Λαπαροσκόπηση
 • Θεραπεία ακράτειας απο προσπάθεια (stress urinary incontinence ,SUI) με τη μέθοδο erbium Yag Laser

 

 • Θεραπεία ακράτειας ούρων από προσπάθεια με τη μέθοδο TVT καθώς και ‘όλων των μοντέρνων επεμβατικής ουρο-γυναικολογίας
 • Κοιλιακή υστερεκτομή/Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή
 • Κολπική υστερεκτομή με  προσθιοπίσθια κολπορραφή
 • Διερεύνηση – Διάγνωση – Αντιμετώπιση Γυναικείας και Ανδρικής Υπογονιμότητας

 

 • Διερεύνηση  όλων των αιτιών των αποβολών
  • Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας
  • Ενδομήτρια Σπερματέγχυση
  • Εξωσωματική Γονιμοποίηση