Μαστολογία

  • Υπερηχογράφημα Μαστών
  • Παρακέντηση μορφώματος μαστού με λεπτή βελόνα (FNA)
  • Βιοψία μαστού